Bạn muốn tớ làm gì trước? (2018/01/27) (Poll Closed)

  • Sub 1 video thuộc series Inai Inai Baa!
    8%

     
  • Sub 1 video thuộc series Bậc thầy giới tính
    13%

     
  • Sub 1 video tự do (tức video không thuộc 2 loại trên)
    8%

     
  • Dịch 1 đoạn của light novel Khúc ballad của tử thần (chừng nào dịch full 1 chương mới up)
    11%

     
  • Dịch 1 chương của series Kindaichi Kousuke
    13%

     
  • Dịch 1 bài trong Nihongo Notes
    3%

     
  • Dịch 1 chương phiên ngoại Hồng phúc dao
    8%

     
  • Bắt đầu 1 dự án mới bất kỳ
    16%

     
  • Tùy cậu, muốn làm cái nào trước cũng được
    21%

     
Posted 10 months.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment