Bạn muốn tớ làm gì trước? (2018/01/27) (Poll Closed)

 • Sub 1 video thuộc series Inai Inai Baa!
  8%

   
 • Sub 1 video thuộc series Bậc thầy giới tính
  13%

   
 • Sub 1 video tự do (tức video không thuộc 2 loại trên)
  8%

   
 • Dịch 1 đoạn của light novel Khúc ballad của tử thần (chừng nào dịch full 1 chương mới up)
  11%

   
 • Dịch 1 chương của series Kindaichi Kousuke
  13%

   
 • Dịch 1 bài trong Nihongo Notes
  3%

   
 • Dịch 1 chương phiên ngoại Hồng phúc dao
  8%

   
 • Bắt đầu 1 dự án mới bất kỳ
  16%

   
 • Tùy cậu, muốn làm cái nào trước cũng được
  21%

   
Posted 1 year.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment