Vyjadrite svoj názor na terajší spôsob voľby riaditeľa školy.