Vyjadrite svoj názor na terajší spôsob voľby riaditeľa školy.

 • Nespokojný a chcem zmenu spôsobu voľby riaditeľa takú aby mohli voliť všetci zamestnanci školy a zástupcovia rodičov žiakov.
  41%
  98 votes

   
 • Nespokojný a chcem zmenu spôsobu voľby riaditeľa nakoľko zastúpenie učiteľov v rade školy je absolútne nedostatočné a tak nemôžeme ako učitelia presadiť svoj názor. Mal by sa zväčšiť počet zástupcov učiteľov v rade školy a mali by prihliadať pri voľbe na názory ostatných zamestnancov.
  54%
  129 votes

   
 • Spokojný ako je to teraz veď dvaja pedagogickí zástupcovia z 11. člennej rady školy sa mňa i ostatných učiteľov vždy spýtali na náš názor a potom aj tak volili toho riaditeľa s ktorým súhlasila väčšina učiteľov.
  2%
  6 votes

   
 • Spokojný tak ako je to teraz.
  3%
  8 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com