Osijek je prvi grad u istočnoj Hrvatskoj koji je uspostavio kompletan sustav prikupljanja biootpada. Odvajate li i vi biootpad?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment