Hvem har taget det smukkeste brobillede? (Poll Closed)

Results for this poll have been set to private.
Posted 12 months.