How do you think AJ Foyt Enterprises will fare this season?