Skall det politiska/tjänstemanna ansvaret skärpas?

1 Comment

  • Mikko - 6 years ago

    tjänstemannaansvaret avskaffades av Sossarna

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment