Skall det politiska/tjänstemanna ansvaret skärpas?
1 Comment

  • Mikko - 3 years ago

    tjänstemannaansvaret avskaffades av Sossarna

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment