Skall det politiska/tjänstemanna ansvaret skärpas?

Poll choices
Posted 1 year.

1 Comment

  • Mikko - 7 months ago

    tjänstemannaansvaret avskaffades av Sossarna

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment