Sveriges äldsta riksdagsparti grundades1889 och det yngsta1988. Vilket är äldst respektive yngst?

Posted 8 months.