Podczas której eurowizyjnej imprezy wystąpić powinni Gromee i Lukas?

Select up to 8 answers.