Podczas której eurowizyjnej imprezy wystąpić powinni Gromee i Lukas?

Poll choices