Thụy Điển vs Chile: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Thụy Điển thắng
  34.19%

   
 • Hoà
  10.26%

   
 • Chile thắng
  55.56%

   
Posted 1 year.