Bồ Đào Nha vs Hà Lan: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Bồ Đào Nha thắng
  74.7%

   
 • Hoà
  3.61%

   
 • Hà Lan thắng
  21.69%

   
Posted 1 year.