Mỹ vs Paraguay: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Paraguay thắng
  48.15%

   
 • Hoà
  14.81%

   
 • Mỹ thắng
  37.04%

   
Posted 1 year.