Συμφωνείτε με το νέο μέτρο που παρουσίασε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης;

Poll choices
Posted 1 year.