तपाईँलाई मिडिया र सोसल मिडियाको कुरा सुन्दा राष्ट्रपति बग्गीमा नै चढेर गएको जस्तो लागेको थियो?