Συμφωνείτε με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός με τιμές αρχηγού κράτους;