Συμφωνείτε με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός με τιμές αρχηγού κράτους;

Poll choices
Poll posted 1 year ago.