Augsburg vs Mainz 05: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Augsburg thắng
  28.57%

   
 • Hoà
  42.86%

   
 • Mainz 05 thắng
  28.57%

   
Posted 1 year.