Bör termen "humankapital" bytas ut till "förmågor"?
1 Comment

  • Daniel Jonsson - 2 years ago

    Bra förslag. Jag tror det är bättre för analyser att begreppet påminner om skillnaderna mellan human och vanligt kapital istället för likheterna. Tror att det i längden ger skarpare modeller.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment