भाइटीकामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिए कस्तो हुन्थ्यो?

Poll choices
Posted 8 months.