Sự kiện nào phản cảm nhất?
1 Comment

  • Robbey Le - 11 years ago

    Xem thêm thông tin tại entry này. :D

    http://robbeydeptrai.wordpress.com/2010/03/01/february-2010-tu-khoa-cho-mua-tet-phat-co/

    Hãy bình chọn cho sự kiện Văng Hóa tiêu biểu của tháng 2.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment