Πότε νομίζεις πως άρχισε να χρησιμοποιείται το drumset σαν σύνολο τυμπάνων και πιατινιών από έναν μόνο παίκτη;

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment